mobiliteitsbudget-voordelen-mobiliteitskaart-maes

Mobiliteitsbudget en de voordelen van de MAES mobiliteitskaart

Vroeger namen veel mensen standaard de wagen om op het werk te geraken, klanten een bezoekje te brengen of zelfs om ’s middags even een broodje te halen. Die tijd ligt onherroepelijk achter ons. De wegen slibben dicht en de auto is allang niet meer altijd de snelste manier om je te verplaatsen. Bovendien neemt het bewustzijn toe dat er nu eenmaal geen ‘planeet B’ is. Het mobiliteitsbudget, dat werkgevers sinds 1 maart 2019 kunnen uitreiken, sluit mooi aan op deze veranderingen. Het laat werknemers namelijk toe om een bepaald budget te verdelen over verschillende soorten vervoersmiddelen – van de elektrische step tot de tram of Uber – en zo efficiënt én duurzaam te pendelen. De MAES Mobility Card, waarmee je probleemloos je busritten betaalt of een elektrische scooter huurt, past perfect in het plaatje. Ontdek hier alles over het mobiliteitsbudget!

 

Wat is het mobiliteitsbudget?

Als een werkgever kiest voor de invoering van het mobiliteitsbudget, en als de werknemer ermee instemt (beide partijen hebben de keuzevrijheid), ruilt die laatste zijn of haar bedrijfswagen in voor een som geld die hij kan gebruiken om zich van en naar het werk te verplaatsen. De som kan ingezet worden op drie pijlers:

Pijler 1: een nieuwe bedrijfswagen

De voorwaarde is dat die nieuwe bedrijfswagen minstens zo milieuvriendelijk is als de wagen die je inruilde, en maximaal 105 gram CO2 per kilometer uitstoot (vanaf 2020 daalt die grens tot 95 gram). De nieuwe wagen mag bovendien voor de werkgever niet meer kosten dan diegene die hij vervangt. Hier gelden dezelfde sociale en fiscale regels als bij een klassieke bedrijfswagen.

Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen

Hieronder valt een hele waaier aan milieuvriendelijke transportmiddelen zoals een (elektrische) fiets, een monowheel, een speedpedelec, een elektrische step, maar ook het openbaar vervoer (zowel losse tickets voor trein, tram, metro en bus als abonnementen zijn een optie). Ook gedeeld vervoer, zoals een Uber of carpooldiensten, behoren tot de mogelijkheden. Deze oplossingen zijn volledig vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen.

Pijler 3: restsaldo in cash

Je hoeft je mobiliteitsbudget niet helemaal op te gebruiken. Wat je overhoudt, kun je op het einde van het jaar in geld laten uitbetalen. Op dat bedrag betaal je wel een belasting van 38,07%.

 

Het mobiliteitsbudget in de praktijk

We geven twee praktische cases om het systeem van het mobiliteitsbudget te verduidelijken.

 • Voorbeeld 1:
  Steven woont in Ninove, maar pendelt elke dag naar Brussel. Hij neemt zijn duurzame wagen tot aan een park-and-ride aan de rand van de stad (pijler 1), om daarna de laatste kilometers af te leggen met de plooifiets die hij in zijn koffer meevoert (pijler 2).
 • Voorbeeld 2:
  Malika woont in Wilrijk en werkt vlak bij het station van Leuven. Elke ochtend springt ze op haar elektrische fiets om naar het station van Berchem te trappen (pijler 2). Daar stapt ze op de trein naar Leuven (pijler 2).

 

De grootte van je mobiliteitsbudget

Je mag de drie pijlers naar hartenlust combineren, zolang je maar binnen je budget blijft.

De bedrijfswagen die je inruilt, bepaalt uiteraard de grootte van je mobiliteitsbudget, maar dat is niet de enige factor die een rol speelt. Eigenlijk moet je rekening houden met de volledige jaarlijkse brutokosten die voor de werkgever gepaard gingen met jouw bedrijfswagen. Zo’n ‘total cost of ownership’ (TOC), of de totale kost voor de werkgever, omvat ook andere parameters, zoals onder meer

 • de brandstofkosten
 • de onderhouds- en herstellingskosten
 • de CO2-uitstoot van de wagen
 • de fiscale aftrekbaarheid
 • tot zelfs het rijgedrag van de bestuurder (in de vorm van eventuele ongevallen en schade op het einde van het contract)

 

Wie komt ervoor in aanmerking?

Zowel de werknemer als de werkgever moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Werkgevers moeten al minstens drie jaar ononderbroken bedrijfswagens aanbieden.
 • Werknemers moeten bij hun huidige werkgever al minstens drie maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken en tijdens de voorbije drie jaar aan een van deze drie scenario’s beantwoord hebben:
  • al minstens een jaar over een bedrijfswagen beschikken
  • of gedurende minstens een jaar over een bedrijfswagen beschikt hebben
  • of daarvoor in aanmerking komen of gekomen zijn

 

Het verschil met de mobiliteitsvergoeding

Het mobiliteitsbudget is niet de enige maatregel die de regering lanceerde. Daarnaast is er nog de mobiliteitsvergoeding of de ‘cash for car’-regeling. Beide systemen hebben heel wat gelijkenissen, maar ook enkele verschillen. Zo is een bedrijfswagen geen optie voor wie met een mobiliteitsvergoeding aan de slag gaat. Onze pagina gewijd aan het thema gaat hier nog dieper op in.

Mobiliteit beheren was nooit zo eenvoudig

Beheer uw mobiliteitsbudget met de MAES Mobility Card.