Begrippenlijst

A

App
Applicatie voor een smartphone.

Autorisatie
Elke MAES Mobility Card is volledig uniek in te richten. De werkgever kiest zelf voor welk type transacties de werknemer de kaart mag gebruiken. Het autoriseren van de verschillende mobiliteitsdiensten gebeurt online via de selfservice-module.

B

Beheerder
Persoon die namens de klant de MMC-administratie voert en geautoriseerd is om MAES Mobility Cards aan te vragen, te blokkeren en te beheren.

Beschikbaar saldo
Het tegoed waarmee de kaarthouder transacties kan verrichten.

Btw-verzamelfactuur
Een factuur waarop alle mobiliteitsdiensten die betaald zijn met de MAES Mobility Card in een bepaalde periode worden weergegeven. De op deze factuur gespecificeerde btw kan gebruikt worden voor de btw-aangifte.

C

ClimaCount
Concept waarbij de CO2-uitstoot wordt berekend aan de hand van de uitgaven die met de MAES Mobility Card zijn gedaan. De CO2-uitstoot kan vervolgens worden gecompenseerd.

CO2-compensatie
Het compenseren van de door een activiteit of product veroorzaakte CO2-uitstoot, door te investeren in compensatieprojecten zoals bijvoorbeeld duurzame energie, bosbouw, afvang van broeikasgassen en energiebesparing.

D

Dienst
De dienstverlening van MAES met betrekking tot het management en de financiering van mobiliteitsdiensten.

Duurzaamheid
Het voortdurend verzekeren dat er bij de verdere ontwikkeling van de economie met de grootste zorg afwegingen worden gemaakt om erop toe te zien dat de volgende generaties prima in hun behoeften van welzijn en welvaart kunnen voorzien.

G

Garageparkeren
Het parkeren van een motorvoertuig in een parkeergarage. Kijk hier voor meer informatie.

Gebruiksvoorwaarden
De algemene voorwaarden van MAES alsmede de algemene voorwaarden van de MAES Mobility Card, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

I

Inkoopvoordelen
Een lagere inkoopprijs verkrijgen door het op grote schaal inkopen van producten en/of diensten door MAES.

Issuer
Maatschappij met wie, indien overeengekomen, de klant een overeenkomst voor een faciliteit van de MAES Mobility Card sluit.

K

Kaarthouder
De door de klant aangewezen natuurlijke persoon, oftewel de medewerker, die gerechtigd is gebruik te maken van elementen van de dienstverlening en van de MAES Mobility Card.

Ketenreis
De afgelegde afstand van deur tot deur, die uitgevoerd kan worden met een motorvoertuig, lopend, per huurfiets of –scooter of met het openbaar vervoer.

Klant
De rechtspersoon of de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met MAES een overeenkomst heeft gesloten.

Klantnummer
Achtcijferig persoonlijk nummer van de kaarthouder dat te vinden is onder de naam op de MAES Mobility Card. Dit nummer kan gevraagd worden bij communicatie met MAES of zijn partners ter identificatie van de kaarthouder.

M

MAES
MAES NV, met maatschappelijke zetel te Reedonk 12, 2880 Bornem, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0429.995.654.

MAES Mobility Card
Fysieke Visa-kaart met MAES-logo en eventueel logo van partner.

MAES-klantnummer
Achtcijferig persoonlijk nummer van de kaarthouder dat te vinden is onder de naam op de MAES Mobility Card. Dit nummer kan gevraagd worden bij communicatie met MAES of zijn partners ter identificatie van de kaarthouder.

Mobiel parkeren
Het verrichten van een parkeertransactie met behulp van een mobiele telefoon, door bij het begin en het einde van de parkeerduur een sms te sturen naar een vooraf aangegeven telefoonnummer. Kijk hier hier voor meer informatie.

Mobiele website
Online selfservice-module van MAES voor kaarthouders die onderweg zijn en beschikken over een smartphone. Op deze pagina kan de kaarthouder altijd en overal het beschikbare saldo bekijken, een route plannen, de Nederlandse OV-chipkaart opladen, zijn pincode opvragen, de dichtstbijzijnde parkeergarage vinden en nog veel meer.

Mobiliteitsdiensten
De door de partners van MAES aangeboden dienstverlening via de MAES Mobility Card. Dit kunnen zowel producten als services zijn. Kijk hier voor meer informatie over deze mobiliteitsdiensten.

Modulariteit
Een los onderdeel van het MAES-totaalpakket dat gemakkelijk is uit te breiden met meerdere onderdelen.

O

Opwaarderingsbedrag
Het bedrag waarmee het tegoed van de MAES Mobility Card kan worden verhoogd.

P

Partner
Een partner met wie MAES een overeenkomst heeft gesloten voor het leveren van mobiliteitsdiensten die aan de MAES Mobility Card gekoppeld worden.

Prepaid
De prepaid MAES-kaart werkt alleen indien er vooraf een tegoed is gestort op de kaart. Indien er geen of te weinig tegoed op de prepaid MAES-kaart aanwezig is, kan de betaling niet plaatsvinden. Daarom wordt het saldo op de prepaid MAES-kaart elke week aangevuld tot het gewenste bestedingstegoed. Dit bestedingstegoed wordt door de beheerder ingevoerd bij het aanvragen van de kaart.

Product
De MAES Mobility Card is voor iedereen persoonlijk instelbaar. Vooraf bespreekt u met uw werkgever welke producten en services voor u beschikbaar zijn. Producten zijn bijvoorbeeld: tanken, parkeren, taxi en openbaar vervoer. Kijk hier voor een overzicht van alle producten en services.

R

Reserveringsbedrag
Bedrag dat door sommige bedrijven, zoals autoverhuurbedrijven en hotels, vooraf wordt gereserveerd. Dit bedrag wordt verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien er meer is gereserveerd dan nodig, wordt het bedrag weer als tegoed op de MAES Mobility Card beschikbaar gesteld.

Retailer
Bedrijf of instelling die de MAES Mobility Card accepteert als betaalmiddel.

S

Selfservice-module MAES
Beveiligd gedeelte op de website waar de beheerder het gebruik van de mobiliteitsdiensten van de kaarthouders kan beheren, managen en aanvragen.

Servicedesk
De MAES-servicedesk is de klantenservice van MAES. Ga voor de contactgegevens en de openingstijden naar onze contactpagina.

Services
De MAES Mobility Card is voor iedereen persoonlijk instelbaar. Vooraf bespreekt u met uw werkgever welke services en producten voor u beschikbaar zijn. Services zijn bijvoorbeeld: betalen en de mobiele website.

T

Tankkaart
Kaart waarmee brandstof en smeermiddelen verkregen en betaald kunnen worden.

Tegoed
Een vooraf door de klant of kaarthouder aan de issuer betaald tegoed, uitgedrukt in euro’s, voor gebruikmaking van de mobiliteitsdiensten.

V

Vierogenprincipe
Principe van MAES dat ervoor zorgt dat er altijd een extra controle door een tweede beheerder plaatsvindt van aanpassingen die door de eerste beheerder zijn verricht.

Visa-netwerk
Wereldwijd netwerk waarin betaald kan worden met een Visa-kaart, dus uiteraard ook met de MAES Mobility Card.

W

Website
De website www.maesmobility.be