verwarmen op mazout maes

Mazout vergeleken met andere soorten verwarming

Wie zijn woning of werkplek wil verwarmen, heeft vandaag heel wat opties. Er zijn verschillende soorten hernieuwbare energie beschikbaar, maar ook pellets, aardgas, propaan en elektriciteit behoren tot de mogelijke soorten verwarming. We zetten enkele vergelijkingspunten op een rijtje.

Stookolie en aardgas: even duurzaam

Aardgas heeft een groener imago dan mazout, omdat er bij de eindverbranding effectief minder uitstoot is dan bij mazout. Maar natuurlijk is de emissie op het eindpunt niet het enige dat we in rekening moeten brengen als we écht objectief willen vergelijken.

Nemen we de fases voorafgaande aan verbranding ook in acht, dan blijkt dat de impact van stookolie slechts 14% bedraagt, terwijl die tot 31% stijgt voor ingevoerd aardgas uit Rusland en het Midden-Oosten/Afrika dankzij directe methaanverliezen en de massa energie die nodig is voor het vloeibaar maken en transporteren van aardgas. Kortom, mazout en aardgas hebben uiteindelijk dezelfde impact op het broeikaseffect.

Mazout: goedkoper en zuiniger dan elektriciteit

Als we stookolie en elektriciteit naast elkaar zetten, springt het financiële voordeel van mazout meteen in het oog. Elektriciteit is op de Belgische markt veruit de duurste energiebron: je moet er gemiddeld zes keer meer voor neertellen dan voor mazout. Bovendien ligt het verbruik van een elektrisch verwarmingssysteem beduidend hoger dan dat van traditionele verwarming op gasolie.

Hernieuwbare energiebronnen… mét plan B

Hernieuwbare energie gewonnen uit bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp is natuurlijk onklopbaar wat milieuvriendelijkheid betreft. Toch doe je het meeste voordeel als je dit type energie combineert met een traditionelere energiebron zoals mazout. In een hybride installatie dient stookolie als energiebuffer, zodat het bevoorradingsrisico van hernieuwbare energie volledig uitgesloten wordt en het risico van overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in de winter en tijdens de piekuren aanzienlijk daalt.

Wil je meer weten? Kijk dan even op deze pagina