MAES BlueDiesel (HVO)

MAES innoveert voortdurend.  De evolutie op het vlak van nieuwe energiedragers voor het wagenpark zoals CNG, LNG, waterstof en elektriciteit, worden door ons van nabij opgevolgd en toegepast zodra de technologie zijn deugdelijkheid bewezen heeft.  Vanaf nu brengt MAES daarom ook MAES BlueDiesel op de markt, een brandstof voor dieselmotoren die bestaat uit HVO of Hydrotreated Vegetable Oil.  HVO is een 100% biologische diesel die het milieu veel minder belast.

Hernieuwbare diesel

MAES BlueDiesel is een hernieuwbare diesel gemaakt van restafval waardoor deze aanzienlijk minder zwaar doorweegt op ons milieu.  Het is een 2e generatie biodiesel: hij wordt geproduceerd van verschillende reststromen van de voedingsindustrie en niet van voedingsgewassen zoals soya en palmolie.  Daardoor kunnen we gerust zeggen dat deze producten veel duurzamer geproduceerd zijn en dus veel gunstiger voor het klimaat op onze planeet.

Grootste voordelen MAES BlueDiesel

 • Het grootste voordeel van MAES BlueDiesel is natuurlijk de impact die het heeft op het milieu. Het is een biologisch afbreekbaar product en bevat een kleiner aantal aan schadelijke stoffen in vergelijking met gewone diesel. Als we hier even de cijfers erbij halen:
  • 33% minder fijn stof in vergelijking met gewone diesel
  • 9% minder stikstofoxiden dan in gewone diesel
  • 30% minder koolwaterstof dan in gewone diesel
  • 24 % minder koolstofmonoxide dan in gewone diesel
  • In totaal tussen de 80 en 90% minder uitstoot van broeikasgassen.
 • MAES BlueDiesel is een drop-in product, dat wil zeggen dat het meteen in de tank van je wagen kan zonder dat je hier iets voor moet doen. Geen extra materiaal, ombouw of bijkomende kosten.  Het kan zoals gewone diesel in je wagen en werkt ook zoals gewone diesel. Ook is er geen maximum percentage bij de mengeling, je mag tot 100% in je wagen tanken en deze zal zoals normaal werken.
 • Bij de meeste wagens zal de prestatie van de wagen minstens evengoed zijn, meestal zelfs iets verbeteren.
 • Je ecologische voetafdruk zal beduidend verkleinen en je helpt mee aan de stap in de goede richting om alternatieven te gebruiken voor de niet onuitputbare fossiele brandstoffen.

Gaat HVO de normale diesel vervangen?

De gewone diesel verliest al enkele jaren aan populariteit. Sommige autofabrikanten hebben de ontwikkeling van dieselmotoren al verminderd of (tijdelijk) stopgezet, ook bij sommige overheden ligt de gewone diesel niet meer op de bovenste plank. Maar met MAES Bluediesel (HVO)  zijn de grootste problemen qua vervuiling al opgelost en dit geeft de dieselmotor een nieuwe toekomst.

Neste: Onze partner

MAES BlueDiesel bieden wij aan in samenwerking met onze partner Neste, zij zijn de grootste producent van hernieuwbare diesel geraffineerd uit afvalstromen van de landbouw en de veeteelt: zo bouwen wij samen mee aan duurzame oplossingen voor je transport en voor onze planeet.

MAES CleanDiesel